Công đoàn trường THPT Ninh Giang tặng quà cho con em CBGV - NV nhà trường nhân dịp năm học mới 2020 - 2021.